Nie je alarm ako alarm – ako si vybrať ten správny?

Deň čo deň sa na nás obracajú zákazníci s otázkou „Aký alarm by bol pre nich vhodný, či vyhovuje ten alarm, čo videli na internete alebo v obchodnom centre za pár EUR?“. Nakoľko nám záleží na bezpečnosti našich zákazníkov a nechceme, aby boli skrátení o tých pár EUR, sme sa rozhodli vytvoriť tento článok, ktorý bližšie popisuje kladné i záporné vlastnosti profesionálnych značiek a čínskych produktov.

Trošku o sebe

Volám sa Peter Szajko. Hneď po úspešných maturitách na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave som začal pracovať ako živnostník v oblasti IT. Z dôvodu, že som sa začal zaujímať o elektronickú ochranu objektov, som sa rozhodol svoju živnosť rozšíriť na danú činnosť. O tri roky som zmenil právnu formu, následne som poctivo pracoval na získanie dostatočnej kvalifikácie k elektronickej ochrane objektov. V roku 2013 sa podarilo našej spoločnosti získať licenciu na prevádzkovanie technickej služby. Tiež v neposlednom rade vďaka našim cteným zákazníkom v máji 2014 postúpila naša spoločnosť MAEN s.r.o. o úroveň vyššie v elektronickej ochrane objektov, nakoľko práve vďaka Vám sme získali titul certifikovaný montážny partner českého výrobcu Jablotron, ktorý už roky pôsobí aj na slovenskom trhu ako výrobca kvalitných a moderných zabezpečovacích systémov. Až do dnešného dňa neustále pracujeme na tom, aby ste boli spokojní s našimi službami, čo v sebe zahŕňa aj naše motto
„Váš úspech je naša budúcnosť.“.

Peter Szajko - MAEN s.r.o.
Peter Szajko
konateľ spoločnosti MAEN s.r.o.,
profesionál v oblasti elektronických zabezpečovacích systémov

Tel.: 00421 917 766 554
E-mail: info@tapi.sk
Skype: My status

Pred návrhom elektronického zabezpečovacieho systému je potrebné nájsť odpovede na tieto otázky:

Kto bude montovať systém?

V každom prípade nechajte montáž na odborníka. Ako už aj názov hovorí je to elektronické zariadenie, t. j. v prípade neodborného zásahu do zariadenia môže dôjsť k zničeniu zariadenia, prípadne aj ohrozenia života. Profesionálne značky výrobcov alarmov si vyžadujú montáž certifikovaným odborníkom, aby Vám bola uznaná prípadná reklamácia. Pri uplatnení škody uplatňovanej z majetkového poistenia je pre poisťovňu nevyhnutné preukázať odbornú montáž zabezpečovacieho zariadenia a to podkladmi (zmluva o technickej službe, prípadne fotokópia z licencie technickej služby).
Už pri jednaní s montážnou firmou si pýtajte nahliadnutie na originál alebo fotokópiu licencie technickej služby!!!
Zistite si čím viac informácii o danej montážnej firme, či to nie je spoločnosť bez histórie založená len kvôli získavaniu dostatočných informácii, ktoré by vedeli zneužiť proti ochrane Vášho majetku či ochrane osoby.

Od akého výrobcu bude elektronický zabezpečovací systém?

Čína, No Name, Jablotron, DSC, atď...?
Ako aj iné produkty aj alarmy už vyrába mnoho výrobcov, ja osobne som do roku 2013 preferoval alarmy od kanadského výrobcu DSC, ktorý tiež vyrábal profesionálne alarmy. Ale ako čas plynul a daný výrobca už viac-menej neinovoval, som začal rozmýšľať nad novým systémom. Aby sme boli ústretoví k zákazníkom, sme navštívili školenie českej spoločnosti Jablotron, kde sme hneď v prvom momente zistili, pri prezentácii nového modelu elektronického zabezpečovacieho systému Jablotron 100, že to je systém, ktorý hľadáme. Ako aj z technického, tak aj z užívateľského, hľadiska je alarm Jablotron 100 jednoducho ovládateľný, má nadčasový dizajn, kombinácia bezdrôtového a drôtového riešenia alarmu umožňuje šetrnú inštaláciu.

Do akého prostredia budú komponenty elektronického zabezpečovacieho systému montované?

Kvôli rôznym vplyvom prostredia je potrebné ešte pred montážou si dobre premyslieť do akého prostredia budú komponenty zabezpečovacieho systému montované (vlhkosť, prach, zima, teplo). Pri nevhodnom návrhu komponentov môže dôjsť k zbytočným falošným poplachom zapríčineným vplyvom daných faktorov, v horšom prípade môže dôjsť aj k zničeniu zabezpečovacieho zariadenia.

Drôtový alebo bezdrôtový alarm?

Podľa možnosti odporúčame drôtové prvky, ale v prípade, že to okolnosti nedovoľujú, je možnosť aj bezdrôtovej verzie alebo kombinácie drôtovej a bezdrôtovej. Nami odporúčaný alarm Jablotron 100 komunikuje s bezdrôtovými prvkami na pásme 868,1MHz, čo zabezpečuje stabilnú a bezpečnú komunikáciu.

Čo očakávam od zabezpečovacieho systému?

Aké typy snímačov alebo rôznych doplnkov potrebujete, aby boli použité v alarme (pohybové detektory, detektory rozbitia skla, magnetické kontakty, dymové detektory, klávesnice, sirény atď...)? Už na začiatku je potrebné si dobre rozmyslieť, aké zariadenia a koľko kusov budete v budúcnosti mať pripojené k danému systému. Je to potrebné kvôli rozšíriteľnosti zabezpečovacieho systému a tiež aj kvôli zabezpečeniu vhodnej kapacity záložného akumulátora, aby bol Váš majetok vhodne zabezpečený aj pri výpadku napätia

Ako budete môcť alarm ovládať?

Väčšina našich zákazníkov si túto otázku nevie zodpovedať (je to chyba nás montážnych firiem a nie zákazníka), nakoľko užívateľ sa nestretáva s technickými riešeniami alarmov každodenne, je jednoznačné, že nemôže vedieť odpoveď na danú otázku, keď nevie aké sú možnosti ovládania alarmu. Ako som už spomenul, Alarm Jablotron 100 je jednoducho ovládateľný a to zadaním Vášho kódu, priložením karty/čipu ku klávesnici, či zavolaním z bežného telefónu alebo ovládania s aplikáciou smartfónu.

Aká bude signalizácia poplachu, a kde bude smerovaná?

V prípade narušenia niektorého detektora sa poplach niekde musí signalizovať, a to buď sirénou, zaslaním SMS správy alebo na pult centralizovanej ochrany – PCO. Sú možnosti napríklad pri aktivácii plynového alebo požiarneho detektora automaticky vypnúť elektrický prúd v chránených priestoroch.

Ktoré miestnosti chcem chrániť, chcem rozdeliť systém na rôzne sekcie/partície?

Nakoľko už sú cenovo dostupné všetky detektory potrebné k ochrane osoby a majetku, je zbytočné špekulovať či uložiť detektor pohybu iba na chodbu. Odporúčame umiestnenie detektorov do všetkých miestností, kde je možné vniknutie neoprávnených osôb. Profesionálne zabezpečovacie systémy je možné rozdeliť do rôznych sekcií, napr. garáž, záhradný domček alebo v dome do zvlášť sekcií. Nakoľko máte možnosť zapnúť a vypnúť zvlášť všetky sekcie, budú Vaše priestory, v ktorých sa nezdržiavate, naďalej chránené. Ďalšou dobrou funkciou alarmov je tzv. nočný režim, je to vlastne plášťová ochrana kombinovaná s priestorovou ochranou zabezpečovacieho systému, chráni Váš dom aj počas spánku.

Pohyb zvierat v chránenom objekte?

V prípade, že je pohyb zvierat v chránených priestoroch, je potrebné zabezpečiť detektory s PET imunitou kvôli predchádzaniu falošných poplachov. K efektívnejšej ochrane odporúčam v tomto prípade kombinovať dané detektory aj s plášťovou ochranou (magnetické kontakty, IR optické závory, detektory rozbitia skla, artď... ).

Malé porovnanie bežných čínskych alarmov, ktoré zaplavujú internet a obchodné centrá

Profesionálne značky Čína, No Name
Zabezpečená ochrana pri výpadku napätia
Výmena vadného komponentu
Možnosť rozšírenia o viac komponentov
Možnosť použitia deleného systému
Spĺňa slovenskú technickú normu (STN)
Spĺňa kritéria pre poisťovňu
GSM modul homologizovaný nehomologizovaný
Rádiový modul obojsmerná komunikácia jednosmerná komunikácia - centrálna jednotka signál iba prijíma a nemá žiadnu informáciu o tom, či senzor skutočne funguje a je v dosahu; bezdrôtové doplnky komunikujú bez kódovania signálu, bez digitálnej frekvenčnej modulácie, tzn. môžu sa ľahko rozladiť
Batérie bežne dostupné batérie v predaji, systém Vás upozorní o stave batérií niektoré batérie nie sú bežne v predaji, žiadna informácia o stave batérií, tzn. ak sa vybije, systém Vás na to neupozorní
Kľúčenky spätná odozva Vás informuje aktiváciu alebo deaktiváciu alarmu prostredníctvom kľúčenky a to bez nutnosti vizuálneho pohľadu na alarm bez spätnej odozvy, tzn. potrebný je vizuálny pohľad na alarm, aby ste vedeli, či ste aktivovali alarm, lebo neviete, či ste v dosahu
Ovládanie obsluhovať alarm môžete podľa Vašej požiadavky (zadaním Vášho kódu na klávesnici, priložením karty/čipu ku klávesnici, či zavolaním z bežného telefónu alebo ovládanie s aplikáciou smartfónu) aktivácia/deaktivácia alarmu je možná iba uskutočnením hovoru/SMS, tzn. spoplatnená obsluha alarmu z GSM
Rušičky možnosť odosielania pravidelných správ; pri rušení bezdrôtových prvkov oznámi alarm chybové hlásenie žiadne pravidelné správy o stave systému, ak vypadne GSM spojenie, nedozviete sa o tom; to isté platí o rušení bezdrôtových snímačov
Bezpečnosť sú odskúšané v rôznych prostrediach a v rôznych podmienkach, prípadné chyby je možné jednoducho napraviť, STN EN 60950-1 neexistuje žiadna možnosť nápravy chýb
Stupeň zabezpečenia 2 podľa STN EN50131-1, STN EN 50131-3, STN EN 50131-6, STN EN 50131-5-3 žiadny
Cena 400 EUR a viac 50 - 300 EUR
Doprajte si skutočný pocit istoty, že Váš majetok je v bezpečí.
Chráňte si Váš majetok, kým ho vlastníte!
Vyhnite sa nevýhodám rôznych čínskych výrobkov a overte si u nás profesionálne značky už dnes.
V prípade že som nezodpovedal všetky Vaše otázky s pokojným srdcom sa na mňa obráťte telefonicky alebo mailom.
S pozdravom Peter Szajko
V prípade, že Vám obsah nášho portálu niekedy nejakým spôsobom pomohol, či bol pre Vás prínosom prosím podporte jeho chod kliknutím
Chcete dostávať pravidelné informácie o novinkách, aktuálnych ponukách a ďalších propagačných akciách? Stačí si zaregistrovať e-mailovú adresu.
E-mail:

Registráciou Vašej e-mailovej adresy poskytujem dobrovoľne súhlas spoločnosti MAEN s.r.o. (ďalej spoločne len „Spoločnosť“) so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to pre marketingové a obchodné služby Spoločnosti.

Montážny partner Jablotron
ELCOM autorizovaný díler pokladníc
ESET Bronze partner