Často kladené otázky (FAQ)

Registračné pokladnice

Je nutné vymeniť fiskálnu pamäť pri zmene údajov hlavičky?

Podnikateľ musí zabezpečiť výmenu fiskálnej pamäte v prípade ak:

  • bola vyčerpaná jej kapacita a pokladnica je funkčná
  • kvôli poruche neplní svoju funkciu
  • zmenili sa údaje uložené do fiskálnej pamäte (ochranný znak, daňový kód a pod.) alebo ak sa zmenil vlastník pokladnice.

Výmenu fiskálnej pamäte vykonáva servisná organizácia, ktorá zaznamená dôvod a dátum jej výmeny do knihy pokladnice. Prevzatie pôvodnej fiskálnej pamäte podnikateľ potvrdí podpisom do knihy pokladnice. Pôvodnú fiskálnu pamäť je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.

Aká je poskytovaná záruka na Vaše výrobky?

Všetky produkty našej spoločnosti majú štandardnú, zákonom predpísanú, dvojročnú záruku. Na vykonanú opravu konkrétnej časti pokladnice je záruka 3 mesiace.

Elektronická ochrana objektov

Prečo je zabezpečovacia ústredňa v METRE lacnejšia ako u vás?

To neviem. Všetko má svoju cenu. Aj istota a pohodlie. Ja keď sa rozhodnem kúpiť nejaké také sofistikovanejšie zariadenie z obchodného reťazca, položím si niekoľko otázok:

  • Ak budem mať technický problém pri inštalácii bude mi mať kto z toho obchodu odborne poradiť?
  • Potrebujem aby mi toto zariadenie fungovalo tak povediac vždy?
  • Ak nastane porucha mám možnosť zavolať servis, ktorý príde ešte v ten deň?
  • Aj o pol roka, alebo o rok budú mať náhradné diely, alebo doplnky?
  • Spĺňa to zariadenienejakú normu platnú v EÚ, alebo aspoň nejakú vyhlášku v SR?
Ak si aspoň na jednu otázku odpoviem áno, obraciam sa na dodávateľa s licenciou, skúsenosťami a materiálnym zabezpečením.

V prípade, že Vám obsah nášho portálu niekedy nejakým spôsobom pomohol, či bol pre Vás prínosom prosím podporte jeho chod kliknutím
Chcete dostávať pravidelné informácie o novinkách, aktuálnych ponukách a ďalších propagačných akciách? Stačí si zaregistrovať e-mailovú adresu.
E-mail:

Registráciou Vašej e-mailovej adresy poskytujem dobrovoľne súhlas spoločnosti MAEN s.r.o. (ďalej spoločne len „Spoločnosť“) so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to pre marketingové a obchodné služby Spoločnosti.

Montážny partner Jablotron
ELCOM autorizovaný díler pokladníc
ESET Bronze partner