Čo robiť, keď ERP žiada heslo? - ELCOM Euro 2000

Čo robiť, keď ERP žiada heslo? - ELCOM Euro 2000

  1. Na registračnej pokladnici stlačte tlačidlo "1"
  2. Na registračnej pokladnici stlačte tlačidlo "HESLO"
  3. Registračná pokladnica je pripravená na použitie

Video návod

Video manuál: Čo robiť, keď ERP žiada heslo? - ELCOM Euro 2000
V prípade, že Vám obsah nášho portálu niekedy nejakým spôsobom pomohol, či bol pre Vás prínosom prosím podporte jeho chod kliknutím
Chcete dostávať pravidelné informácie o novinkách, aktuálnych ponukách a ďalších propagačných akciách? Stačí si zaregistrovať e-mailovú adresu.
E-mail:

Registráciou Vašej e-mailovej adresy poskytujem dobrovoľne súhlas spoločnosti MAEN s.r.o. (ďalej spoločne len „Spoločnosť“) so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to pre marketingové a obchodné služby Spoločnosti.

Montážny partner Jablotron
ELCOM autorizovaný díler pokladníc
ESET Bronze partner