Elektronická ochrana objektov

EZS ( elektronických zabezpečovacích systémov)

Naša spoločnosť vykonáva na profesionálnej úrovni projektovanie, montáž, údržbu, revíziu a opravy EZS ( elektronických zabezpečovacích systémov), ktoré sú certifikované Národným Bezpečnostným Úradom Slovenskej Republiky, čím spĺňajú najvyššie bezbečnostné predpoklady.

Všetky naše služby v oblasti technickej ochrany pri zabezpečovaní ochrany osôb a majetku prostredníctvom vývoja, výroby, predaja, projektovania, montáže, údržby, revízie, alebo opravy zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí spĺňajú všetky náležitosti zákona číslo 473/2005 Z. z.o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Naše montáže spĺňajú poisťovacie podmienky podľa kritérií určovaných poisťovňami.

Licencia na prevádzkovanie technickej služby č. PT000556

Zabezpečovacie systémy PSN/EZS (poplachový systém hlásenia narušenia/elektronický zabezpečovací systém)

  • PSN/EZS zabezpečuje ochranu pred zlodejmi, nežiadúcimi narušiteľmi vášho bytu, rodinného domu, kancelárie, garáže, prevádzkových prípadne administratívnych budov
  • v prípade narušenia chráneného objektu systém musí oznámiť prítomnosť narušiteľa t.j. poplach musí byť signalizovaný lokálne vnútornou a vonkajšou sirénou
  • zabezpečovací systém by mal oznámiť poplachovú správu majiteľovi objektu prípadne inému subjektu napr. PCO ( pult centralizovanej ochrany ), že v objekte sa nachádzajú nepovolané osoby, prípadne požiar alebo únik plynov
  • elektronický zabezpečovací systém musí mať zabezpečenú funkčnosť aj pri výpadku elektrickej energie

Základné prvky elektronického zabezpečovacieho systému

Snímače pohybu - za funkciu majú detekciu pohybu človeka v sledovanom priestore, slúžia na priestorovú ochranu objektov.
Magnetické detektory - používajú sa v zabezpečovacích systémoch ako snímací prvok nežiadúceho otvorenia okien, dverí a pod., magnetické detektory slúžia na plášťovú ochranu objektov.
Požiarne a plynové detektory - požiarne detektory slúžia na ochranu pred nebezbečenstvom požiaru, ktoré detekujú zvýšený výskyt dymu v miestnosti; plynovými detektormi úniku plynu dokážete lokalizovať prítomnosť zdraviu škodlivých plynov.
Ovládacie klávesnice - sú určené na ovládanie a programovanie systémov.
Poplachové centrály - mozgom každého zabezpečovacieho systému je ústredňa, tá vyhodnocuje všetky signály a reakcie ezs.
Poplachové sirény - slúžia na akustickú prípadne optickú signalizáciu prítomnosť neoprávnenej osoby v chránenom objekte, za úlohu majú prilákať pozornosť susedov alebo okoloidúcich.
Telefónne komunikátory a GSM - slúžia na prenos poplachovej správy po telefónnej linke v dátovej forme PCO ( pult centralizovanej ochrany ) alebo hlasovej forme na vopred definované telefónne čísla.

CCTV ( kamerový systém - priemyselná televízia )

  • CCTV zabezpečuje sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  • nahrávanie a následné prezeranie záznamu
  • diaľkové monitorovanie - cez počítač, notebook, mobilný telefón
  • zabezpečenie sledovania pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí cez deň aj cez noc

Základné prvky kamerového systému

DVR ( digital video recorder ) - digitálne záznamové zariadenie, slúži na nahrávanie, archiváciu a sprístupnenie záznamu.
Kamery - sú určené na snímanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí

V prípade, že Vám obsah nášho portálu niekedy nejakým spôsobom pomohol, či bol pre Vás prínosom prosím podporte jeho chod kliknutím
Chcete dostávať pravidelné informácie o novinkách, aktuálnych ponukách a ďalších propagačných akciách? Stačí si zaregistrovať e-mailovú adresu.
E-mail:

Registráciou Vašej e-mailovej adresy poskytujem dobrovoľne súhlas spoločnosti MAEN s.r.o. (ďalej spoločne len „Spoločnosť“) so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to pre marketingové a obchodné služby Spoločnosti.

Montážny partner Jablotron
ELCOM autorizovaný díler pokladníc
ESET Bronze partner