Intervalová uzávierka súhrnná podľa dátumu - ELCOM Euro 2000

Intervalová uzávierka súhrnná podľa dátumu - ELCOM Euro 2000

 1. Registračnú pokladnicu prepnite kľúčom do režimu "X"
 2. Zadajte počiatočný dátum vo formáte DDMMRR
  (D - deň, M - mesiac, R - rok)
 3. Na registračnej pokladnici stlačte tlačidlo "%-" (zľava)
 4. Zadajte koncový dátum vo formáte DDMMRR
  (D - deň, M - mesiac, R - rok)
 5. Na registračnej pokladnici stlačte tlačidlo "%-" (zľava)
 6. Čakajte, kým sa na displeji zobrazí hláška "OK"
 7. Na registračnej pokladnici stlačte tlačidlo "VKLAD"

Video návod

Video manuál: Intervalová uzávierka súhrnná podľa dátumu - ELCOM Euro 2000
V prípade, že Vám obsah nášho portálu niekedy nejakým spôsobom pomohol, či bol pre Vás prínosom prosím podporte jeho chod kliknutím
Chcete dostávať pravidelné informácie o novinkách, aktuálnych ponukách a ďalších propagačných akciách? Stačí si zaregistrovať e-mailovú adresu.
E-mail:

Registráciou Vašej e-mailovej adresy poskytujem dobrovoľne súhlas spoločnosti MAEN s.r.o. (ďalej spoločne len „Spoločnosť“) so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to pre marketingové a obchodné služby Spoločnosti.

Montážny partner Jablotron
ELCOM autorizovaný díler pokladníc
ESET Bronze partner