Nastavenie času ELCOM Euro 2000

Nastavenie času ELCOM Euro 2000

  1. Registračnú pokladnicu prepnite kľúčom do režimu "P"
  2. Na registračnej pokladnici stlačte tlačidlo "9"
  3. Na registračnej pokladnici stlačte tlačidlo "VKLAD"
  4. Zadajte správny čas vo formáte HHSS
    (H - hodina, S - minúta)
  5. Na registračnej pokladnici stlačte tlačidlo "MS"(medzisúčet)
  6. Na registračnej pokladnici stlačte tlačidlo "CELKOM" (hotovosť)
  7. Registračnú pokladnicu prepnite kľúčom do režimu "R"
  8. Registračná pokladnica je pripravená na použitie

Video návod

Video manuál: Nastavenie času ELCOM Euro 2000
V prípade, že Vám obsah nášho portálu niekedy nejakým spôsobom pomohol, či bol pre Vás prínosom prosím podporte jeho chod kliknutím
Chcete dostávať pravidelné informácie o novinkách, aktuálnych ponukách a ďalších propagačných akciách? Stačí si zaregistrovať e-mailovú adresu.
E-mail:

Registráciou Vašej e-mailovej adresy poskytujem dobrovoľne súhlas spoločnosti MAEN s.r.o. (ďalej spoločne len „Spoločnosť“) so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to pre marketingové a obchodné služby Spoločnosti.

Montážny partner Jablotron
ELCOM autorizovaný díler pokladníc
ESET Bronze partner