Programovanie tovarovej položky (PLU) - ELCOM Euro 50

Programovanie tovarovej položky (PLU) - ELCOM Euro 50

 1. Registračnú pokladnicu prepnite do režimu "P"
 2. Na registračnej pokladnici stlačte tlačidlo "TL" (total)
 3. Zadajte cenu tovarovej položky
 4. Na registračnej pokladnici stlačte tlačidlo "TL" (total)
 5. Zadajte názov tovarovej položky
  Tip:
  • pridržaním tlačidla "SHIFT" zadávate veľké písmená
  • prepínaním tlačidiel "SHIFT" + "PRICE" sa registračná pokladnica prepína medzi zadávaním čísiel alebo písmen
 6. Posuňte sa "šípkou do prava" na sekciu systémové príznaky
 7. Na registračnej pokladnici stlačte tlačidlo "TL" (total)
 8. Šípkami "HORE" alebo "DOLE" si vyberiete daňovú hladinu
 9. Na registračnej pokladnici stlačte tlačidlo "TL" (total)
 10. Posuňte sa "šípkou do prava" na sekciu merná jednotka
 11. Šípkami "HORE" alebo "DOLE" si vyberiete mernú jednotku tovarovej položky
 12. Na registračnej pokladnici stlačte tlačidlo "TL" (total)
 13. Posuňte sa "šípkou do prava" na sekciu iná cena
 14. Šípkami "HORE" alebo "DOLE" si vyberte možnosť, či tovarovú položku je možné predávať len s naprogramovanou cenou, alebo je možné ju predať aj s voľne zadanou cenou
 15. Na registračnej pokladnici stlačte tlačidlo "TL" (total)
 16. Registračnú pokladnicu prepnite do režimu "R"

Video návod

Video manuál: Programovanie tovarovej položky (PLU) - ELCOM Euro 50
V prípade, že Vám obsah nášho portálu niekedy nejakým spôsobom pomohol, či bol pre Vás prínosom prosím podporte jeho chod kliknutím
Chcete dostávať pravidelné informácie o novinkách, aktuálnych ponukách a ďalších propagačných akciách? Stačí si zaregistrovať e-mailovú adresu.
E-mail:

Registráciou Vašej e-mailovej adresy poskytujem dobrovoľne súhlas spoločnosti MAEN s.r.o. (ďalej spoločne len „Spoločnosť“) so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to pre marketingové a obchodné služby Spoločnosti.

Montážny partner Jablotron
ELCOM autorizovaný díler pokladníc
ESET Bronze partner