Vrátenie tovaru účtovaného cez tovarovú skupinu ELCOM Euro 200

Vrátenie tovaru účtovaného cez tovarovú skupinu ELCOM Euro 200

  1. Zadajte množstvo tovaru
  2. Na registračnej pokladnici stlačte tlačidlo "NÁSOBIŤ"
  3. Zadajte cenu tovaru
  4. Na registračnej pokladnici stlačte tlačidlo "CENA"
  5. Na registračnej pokladnici stlačte a pridržte tlačidlo "SHIFT" a stlačte tlačidlo "RF"
  6. Zadajte číslo tovarovej skupiny
  7. Na registračnej pokladnici stlačte tlačidlo "DPT"
  8. Na registračnej pokladnici stlačte tlačidlo "SPOLU"

Video návod

Video manuál: Vrátenie tovaru účtovaného cez tovarovú skupinu ELCOM Euro 200
V prípade, že Vám obsah nášho portálu niekedy nejakým spôsobom pomohol, či bol pre Vás prínosom prosím podporte jeho chod kliknutím
Chcete dostávať pravidelné informácie o novinkách, aktuálnych ponukách a ďalších propagačných akciách? Stačí si zaregistrovať e-mailovú adresu.
E-mail:

Registráciou Vašej e-mailovej adresy poskytujem dobrovoľne súhlas spoločnosti MAEN s.r.o. (ďalej spoločne len „Spoločnosť“) so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to pre marketingové a obchodné služby Spoločnosti.

Montážny partner Jablotron
ELCOM autorizovaný díler pokladníc
ESET Bronze partner